Real Estate Bulgaria
За нас
 
    Благодарим Ви, за проявения интерес към “ЛАРГО КОНСУЛТ” ООД.
 
   Вярваме, че изграденото доверие в клиентите и партньорите ни, професионализмът ни и стриктното съблюдаване на изискванията за коректност са гаранция за просперитет и стабилно развитие. Надяваме се, че след като се запознаете с представянето ни, ще се убедите в отговорността и непрекъснатия ни стремеж да предоставяме качествени услуги.
 
   От създаването си до момента  “ЛАРГО КОНСУЛТ” ООД е  коректен партньор , спечелил уважението на клиентите си. Приоритет на агенцията е създаването и поддържането на дълготрайни взаимоотношения, основани на взаимно доверие и сигурност.
 
С голямо удоволствие и ангажимент бихме станали Вашият партньор при реализирането на бъдещите Ви планове.
"ЛАРГО КОНСУЛТ" ООД, е регистрирано по ф.д. № 7822
по описа на СГ Съд за 1999год., вписано в Регистъра на търговските дружества том 558, страница 182, парт. № 51916; Булстат BG 130024684 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Враня № 57, ет. 1. Основен предмет на дейност- търговия с недвижими имоти.
"ЛАРГО КОНСУЛТ" ООД още от създаването си има трайно
и забележимо присъствие на пазара на недвижими имоти. Агенцията има за цел да работи с най- широк кръг клиенти, като се стреми да покрива всички сегменти на пазара на недвижима собственост.Благодарение на своята амбиция, квалификация и опит нашият екип Ви предлага качествени услуги при осъществяване на сделките с недвижими имоти, инвестиционно и проектно консултиране, управление на имоти и ипотечно кредитиране.
"ЛАРГО КОНСУЛТ" ООД предлага пълен пакет от
консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти.
Нашият стил е да работим коректно и открито, както с клиентите си, така и с колегите от този бизнес.
Ние разработихме успешна бизнес и рекламна стратегия, базирана на медийна и интернет реклама и включваща модели на мениджърски решения, съобразени с конкретните изисквания на всеки наш клиент.
"ЛАРГО КОНСУЛТ" ООД е утвърден лидер и коректен партньор
при реализацията на сделки с недвижима собственост.
Начало Продажби За нас Контакти