Real Estate Bulgaria
Услуги
Посредничество при сделки с недвижими имоти
Посредничество при ПРОДАЖБА на недвижими имоти
При продажба на имот, "Ларгоконсулт" осигурява на клиентите си следния пакет услуги:
Агенцията консултира продавача, за да може да определи реалната пазарна цена на предлагания имот към съответния момент и актуализирането й във времето спрямо пазарната конюнктура.
Посредничество при ПОКУПКА на недвижими имоти
При покупка на недвижим имот Агенция "Ларгоконсулт" осигурява следните услуги:
Проучване на пазара за недвижими имоти към момента по зададени от купувача параметри, за да могат да бъдат напълно удовлетворени неговите изисквания. Агенцията съветва и подпомага клиента във всичко свързано със сделката.
Посредничество при ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти
При поръчка за отдаване имот под наем "Ларгоконсулт" осигурява:
Проучване на предлаганите под наем недвижими имоти със сходни характеристики към дадения момент. Оказва помощ при формиране на икономически обоснована оценка на имоти, според пазарната конюнктура.
Посредничество при НАЕМАНЕ на недвижими имоти
При посредничество за наемане на недвижим имот "Ларгоконсулт" осъществява:
Проучване на предлаганите под наем недвижими имоти със сходни на изискваните от клиента характеристики към дадения момент. Фиксират се параметрите и технико-икономическите характеристики на търсения под наем имот.
Начало Продажби За нас Контакти